Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Steeds vaker wordt er gecollecteerd met digitale betaalmogelijkheden, zoals een QR-code. De opbrengsten van deze manier van collecteren komen vaak direct op de rekening van het Erkende Goede Doel en zijn dan niet te herleiden tot een collectant/gemeente. Daarom geven we nu ook een totaaloverzicht van de opbrengsten, die recht doet aan wat er werkelijk middels de collecte wordt opgehaald.

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Goed doel 2019 2020 2021 2022
Stichting Levensplan 0,00 0,00 22,00 1,00
Dierenasiel Breda 0,00 0,00 1.012,00 1.069,00
De Zonnebloem 0,00 0,00 0,00 2.612,00
Stichting Kinderen van de Voedselbank 0,00 0,00 16.519,00 13.378,00
Adventist Development and Relief Agency (ADRA) 700,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderen Kankervrij 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Antar 777,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Sint NIcolaas Comit�reda 2.064,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Opkomst voor het kind 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Vereniging Tuizigt Westerpark Haagpoort 850,00 0,00 0,00 0,00
Curio Verviersstraat 0,00 0,00 0,00 0,00
SIAW HOMESERVICE 830,00 677,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 3.929,00 0,00 0,00 0,00
Stichting WAYNG Foundation 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Childrenshome 0,00 0,00 0,00 0,00
INHAALCOLLECTE 0,00 0,00 0,00 0,00
Sint Nicolaas Comité Ulvenhout 0,00 0,00 0,00 0,00
Sinterklaascomité Heuvel 448,00 0,00 0,00 0,00
Sint Nicolaas Comité 1.654,00 0,00 0,00 0,00
CC Giegeldonk 0,00 0,00 0,00 0,00
Sinterklaas Vereniging Tuinzigt Westerpark Haagpoort 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Sinterklaas Comité Breda 0,00 0,00 0,00 0,00
De Zonnebloem 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun 0,00 0,00 0,00 0,00
Amref Flying Doctors 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 1.672,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.254,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 8.135,00 9.948,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 4.804,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 20.984,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 27.095,00 9.095,00 0,00 0,00
Amnesty International 11.953,00 7.346,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 6.069,00 12.347,00 0,00 0,00
Longfonds 5.988,00 0,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 10.878,00 7.884,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 4.952,00 1.298,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 3.423,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 22.196,00 1.041,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 65.327,00 5.273,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 4.451,00 0,00 0,00 0,00
Nierstichting 23.210,00 19.923,00 0,00 0,00
ReumaNederland 11.810,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 10.829,00 14.857,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.522,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 7.932,00 9.450,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 8.076,00 0,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 23.869,00 11.609,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 8.040,00 4.501,00 0,00 0,00
HandicapNL 648,00 1.245,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting De Opkikker 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00