Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Diabetes Fonds 342,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 353,00 533,00 548,00 0,00
Oranje Fonds 402,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 525,00 195,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 552,00 0,00 707,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 590,00 805,00 250,00 0,00
Epilepsiefonds 642,00 520,00 567,00 0,00
Nationaal Vereniging De Zonnebloem 780,00 740,00 0,00 0,00
OBS t'Want 921,00 0,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 1.022,00 526,00 965,00 0,00
Natuurmonumenten 1.058,00 354,00 318,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.346,00 756,00 691,00 0,00
Alzheimer Nederland 1.518,00 1.546,00 1.957,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.649,00 1.589,00 1.595,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.981,00 1.491,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.201,00 1.890,00 2.703,00 0,00
Hartstichting 2.522,00 3.129,00 2.724,00 0,00
Hersenstichting 2.834,00 2.338,00 2.327,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.894,00 2.709,00 2.655,00 0,00
Amnesty International 3.020,00 2.810,00 2.832,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.