Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Dierenbescherming 640,00 535,00 985,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 815,00 425,00 282,00 0,00
Natuurmonumenten 824,00 699,00 850,00 0,00
Diabetes Fonds 1.143,00 1.384,00 3.165,00 0,00
Jantje Beton 1.423,00 1.289,00 1.339,00 0,00
Amnesty International 1.591,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.990,00 1.551,00 1.084,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.102,00 2.976,00 2.458,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.119,00 2.383,00 2.264,00 0,00
Longfonds 2.940,00 4.088,00 3.076,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 3.367,00 4.040,00 3.383,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.409,00 3.441,00 2.935,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 3.671,00 3.633,00 2.068,00 0,00
ZOA 3.954,00 3.883,00 3.817,00 0,00
HandicapNL 3.999,00 4.289,00 3.701,00 0,00
Epilepsiefonds 4.331,00 3.624,00 3.922,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.451,00 4.938,00 4.978,00 0,00
Alzheimer Nederland 4.463,00 4.976,00 5.402,00 0,00
Nierstichting 5.452,00 5.226,00 5.879,00 0,00
Hersenstichting 5.598,00 5.495,00 5.961,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.