Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Stichting Waypoint 0,00 0,00 5.091,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Muziekver.Excelsior 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Orhei 0,00 0,00 0,00 0,00
Sunshine Corner 0,00 0,00 0,00 0,00
Hospice Nijkerk en Omstreken 0,00 0,00 12.265,00 0,00
Woord en Daad 0,00 0,00 0,00 0,00
Kom Over en Help 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 9.505,00 0,00
Rode Kruis Bunschoten 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Open Doors 0,00 0,00 0,00 0,00
Chr.Oranjevereniging 0,00 0,00 0,00 0,00
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting 0,00 0,00 438,00 0,00
Stichting Vrienden voor Afrika 0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 5.018,00 4.535,00 0,00 0,00
Amnesty International 621,00 0,00 0,00 0,00
De Zonnebloem 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 10.168,00 10.820,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 827,00 1.369,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 4.609,00 3.365,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.288,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 1.414,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 8.938,00 9.379,00 0,00 0,00
Hersenstichting 3.827,00 3.640,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 5.671,00 6.270,00 0,00 0,00
Jantje Beton 2.150,00 3.340,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Kom over en help 0,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 12.232,00 12.065,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.098,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 1.412,00 4.459,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 5.667,00 2.674,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 561,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 7.557,00 7.741,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 170,00 0,00 0,00 0,00
NCFS (Cystic Fibrosis) 0,00 0,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.810,00 3.739,00 0,00 0,00
Nierstichting 8.765,00 6.285,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 5.678,00 6.601,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.