Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
ZOA 1.697,00 0,00 0,00 0,00
Woord en Daad 3.297,00 2.347,00 0,00 0,00
Wijkwinkel Schollevaar 0,00 0,00 0,00 0,00
Volg de Wens 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Vivatos 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting van de Familieleden 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Support 4 Specials 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Huttendorp Schollevaar 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Breath 0,00 0,00 0,00 0,00
Stcihting Huttendorp Schollevaar 0,00 0,00 0,00 0,00
St. Steun Mensenrechten Stop Maatschappelijk Geweld 0,00 0,00 0,00 0,00
St. Rotterdam Runners 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun Teaum 151 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun team Capelle 0,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun Team 98 0,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun Team 304 Carpe Diem 0,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun team 210 235,00 0,00 0,00 0,00
Roparun Team 11 310,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun Team 101 H.van Herk 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 1.654,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.