Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
ZOA 1.978,00 1.845,00 1.697,00 0,00
Woord en Daad 3.850,00 3.891,00 3.297,00 2.347,00
Wijkwinkel Schollevaar 388,00 0,00 0,00 0,00
Volg de Wens 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Vivatos 0,00 969,00 0,00 0,00
Stichting van de Familieleden 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Huttendorp Schollevaar 412,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Breath 3.337,00 3.750,00 0,00 0,00
Stcihting Huttendorp Schollevaar 0,00 0,00 0,00 0,00
St. Steun Mensenrechten Stop Maatschappelijk Geweld 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun Teaum 151 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun team Capelle 0,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun Team 98 0,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun team 210 0,00 0,00 235,00 0,00
Roparun Team 11 428,00 1.038,00 310,00 0,00
RopaRun Team 101 H.van Herk 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 1.654,00 0,00
ReumaNederland 7.831,00 7.370,00 4.762,00 0,00
RCK Hollande 0,00 605,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.037,00 1.566,00 1.955,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 393,00 235,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 556,00 514,00 0,00 0,00
Nierstichting 11.974,00 10.172,00 9.210,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.074,00 5.620,00 4.999,00 0,00
Natuurmonumenten 3.184,00 2.349,00 1.504,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.053,00 2.838,00 2.103,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.184,00 4.043,00 1.823,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 421,00 972,00 0,00 0,00
Longfonds 4.832,00 4.408,00 5.272,00 0,00
Leprastichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Leprastichting 1.401,00 0,00 521,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.639,00 2.409,00 960,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 18.678,00 19.187,00 19.049,00 0,00
Jantje Beton 3.173,00 3.854,00 1.718,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 2.382,00 1.204,00 1.556,00 0,00
Hersenstichting 1.687,00 2.485,00 1.507,00 0,00
Hartstichting 2.829,00 4.772,00 3.539,00 0,00
HandicapNL 346,00 218,00 328,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
Evangelische Kerk van Rotterdam 0,00 0,00 665,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.