Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 4.490,00 7.004,00 7.299,00 0,00
Amnesty International 3.016,00 2.832,00 2.249,00 0,00
Bartiméus Fonds 2.700,00 2.920,00 2.300,00 0,00
Dani Elden Stichting 0,00 309,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 1.571,00 2.100,00 2.074,00 0,00
Epilepsiefonds 460,00 410,00 210,00 0,00
Evangelische Kerk van Rotterdam 0,00 0,00 665,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 346,00 218,00 328,00 0,00
Hartstichting 2.829,00 4.772,00 3.539,00 0,00
Hersenstichting 1.687,00 2.485,00 1.507,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 2.382,00 1.204,00 1.556,00 0,00
Jantje Beton 3.173,00 3.854,00 1.718,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 18.678,00 19.187,00 19.049,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.639,00 2.409,00 960,00 0,00
Leprastichting 1.401,00 0,00 521,00 0,00
Leprastichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 4.832,00 4.408,00 5.272,00 4.929,00
Maag Lever Darm Stichting 421,00 972,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.184,00 4.043,00 1.823,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.053,00 2.838,00 2.103,00 0,00
Natuurmonumenten 3.184,00 2.349,00 1.504,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.074,00 5.620,00 4.999,00 0,00
Nierstichting 11.974,00 10.172,00 9.210,00 0,00
Oranje Fonds 556,00 514,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 393,00 235,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.037,00 1.566,00 1.955,00 0,00
RCK Hollande 0,00 605,00 0,00 0,00
ReumaNederland 7.831,00 7.370,00 4.762,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 1.654,00 0,00
RopaRun Team 101 H.van Herk 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun Team 11 428,00 1.038,00 310,00 0,00
RopaRun team 210 0,00 0,00 235,00 0,00
RopaRun Team 304 Carpe Diem 0,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun Team 98 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun team Capelle 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun Teaum 151 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.