Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 7.004,00 7.299,00 6.514,00 0,00
Amnesty International 2.832,00 2.249,00 2.448,00 0,00
Bartiméus Fonds 2.920,00 2.300,00 0,00 0,00
Dani Elden Stichting 309,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 2.100,00 2.074,00 2.122,00 0,00
Epilepsiefonds 410,00 210,00 0,00 0,00
Evangelische Kerk van Rotterdam 0,00 665,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 218,00 328,00 274,00 0,00
Hartstichting 4.772,00 3.539,00 2.352,00 0,00
Hersenstichting 2.485,00 1.507,00 3.252,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 1.204,00 1.556,00 0,00 0,00
Jantje Beton 3.854,00 1.718,00 2.368,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 19.187,00 19.049,00 17.143,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.409,00 960,00 0,00 0,00
Leprastichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Leprastichting 0,00 521,00 0,00 0,00
Longfonds 4.408,00 5.272,00 4.930,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 972,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 4.043,00 1.823,00 427,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.838,00 2.103,00 1.705,00 0,00
Natuurmonumenten 2.349,00 1.504,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.620,00 4.999,00 4.447,00 0,00
Nierstichting 10.172,00 9.210,00 9.464,00 0,00
Oranje Fonds 514,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 235,00 0,00 244,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.566,00 1.955,00 1.418,00 0,00
RCK Hollande 605,00 0,00 0,00 0,00
ReumaNederland 7.370,00 4.762,00 6.209,00 0,00
Rode Kruis 0,00 1.654,00 1.591,00 0,00
RopaRun Team 101 H.van Herk 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun Team 11 1.038,00 310,00 0,00 0,00
RopaRun team 210 0,00 235,00 0,00 0,00
RopaRun Team 304 Carpe Diem 0,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun Team 98 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun team Capelle 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.