Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
HandicapNL 346,00 218,00 328,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 393,00 235,00 0,00 0,00
Dani Elden Stichting 0,00 309,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 460,00 410,00 210,00 0,00
Oranje Fonds 556,00 514,00 0,00 0,00
RCK Hollande 0,00 605,00 0,00 0,00
Stichting Vivatos 0,00 969,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 421,00 972,00 0,00 0,00
Roparun Team 11 428,00 1.038,00 310,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 2.382,00 1.204,00 1.556,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.037,00 1.566,00 1.955,00 0,00
ZOA 1.978,00 1.845,00 1.697,00 0,00
Dierenbescherming 1.571,00 2.100,00 2.074,00 0,00
Natuurmonumenten 3.184,00 2.349,00 1.504,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.639,00 2.409,00 960,00 0,00
Hersenstichting 1.687,00 2.485,00 1.507,00 0,00
Amnesty International 3.016,00 2.832,00 2.249,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.053,00 2.838,00 2.103,00 0,00
Bartiméus Fonds 2.700,00 2.920,00 2.300,00 0,00
Stichting Breath 3.337,00 3.750,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.