Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Epilepsiefonds 410,00 210,00 0,00 0,00
RopaRun team 210 0,00 235,00 0,00 0,00
Roparun Team 11 1.038,00 310,00 0,00 0,00
HandicapNL 218,00 328,00 0,00 0,00
Leprastichting 0,00 521,00 0,00 0,00
Evangelische Kerk van Rotterdam 0,00 665,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.409,00 960,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 2.349,00 1.504,00 0,00 0,00
Hersenstichting 2.485,00 1.507,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 1.204,00 1.556,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 1.654,00 0,00 0,00
ZOA 1.845,00 1.697,00 0,00 0,00
Jantje Beton 3.854,00 1.718,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 4.043,00 1.823,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.566,00 1.955,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 2.100,00 2.074,00 2.121,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.838,00 2.103,00 0,00 0,00
Amnesty International 2.832,00 2.249,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 2.920,00 2.300,00 0,00 0,00
Woord en Daad 3.891,00 3.297,00 2.347,00 0,00
Hartstichting 4.772,00 3.539,00 0,00 0,00
ReumaNederland 7.370,00 4.762,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.620,00 4.999,00 0,00 0,00
Longfonds 4.408,00 5.272,00 4.929,00 0,00
Alzheimer Nederland 7.004,00 7.299,00 0,00 0,00
Nierstichting 10.172,00 9.210,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 19.187,00 19.049,00 0,00 0,00
St. Steun Mensenrechten Stop Maatschappelijk Geweld 0,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun Team 101 H.van Herk 0,00 0,00 0,00 0,00
Wijkwinkel Schollevaar 0,00 0,00 0,00 0,00
Dani Elden Stichting 309,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Vivatos 969,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun Team 98 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting van de Familieleden 0,00 0,00 0,00 0,00
RCK Hollande 605,00 0,00 0,00 0,00
Stcihting Huttendorp Schollevaar 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Leprastichting 0,00 0,00 0,00 0,00
St. Rotterdam Runners 0,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun Team 304 Carpe Diem 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.