Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Epilepsiefonds 460,00 410,00 210,00 0,00
RopaRun team 210 0,00 0,00 235,00 0,00
Roparun Team 11 428,00 1.038,00 310,00 0,00
HandicapNL 346,00 218,00 328,00 0,00
Leprastichting 1.401,00 0,00 521,00 0,00
Evangelische Kerk van Rotterdam 0,00 0,00 665,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.639,00 2.409,00 960,00 0,00
Natuurmonumenten 3.184,00 2.349,00 1.504,00 0,00
Hersenstichting 1.687,00 2.485,00 1.507,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 2.382,00 1.204,00 1.556,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 1.654,00 0,00
ZOA 1.978,00 1.845,00 1.697,00 0,00
Jantje Beton 3.173,00 3.854,00 1.718,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.184,00 4.043,00 1.823,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.037,00 1.566,00 1.955,00 0,00
Dierenbescherming 1.571,00 2.100,00 2.074,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.053,00 2.838,00 2.103,00 0,00
Amnesty International 3.016,00 2.832,00 2.249,00 0,00
Bartiméus Fonds 2.700,00 2.920,00 2.300,00 0,00
Woord en Daad 3.850,00 3.891,00 3.297,00 2.347,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.