Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Maag Lever Darm Stichting 972,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 2.485,00 1.507,00 3.252,00 0,00
Jantje Beton 3.854,00 1.718,00 2.368,00 0,00
Amnesty International 2.832,00 2.249,00 2.448,00 0,00
ReumaNederland 7.370,00 4.762,00 6.209,00 0,00
ZOA 1.845,00 1.697,00 0,00 0,00
Hartstichting 4.772,00 3.539,00 2.352,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 4.043,00 1.823,00 427,00 0,00
Longfonds 4.408,00 5.272,00 4.930,00 0,00
Epilepsiefonds 410,00 210,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 1.654,00 1.591,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 19.187,00 19.049,00 17.143,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.566,00 1.955,00 1.418,00 0,00
Nierstichting 10.172,00 9.210,00 9.464,00 0,00
Dierenbescherming 2.100,00 2.074,00 2.122,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.620,00 4.999,00 4.447,00 0,00
Alzheimer Nederland 7.004,00 7.299,00 6.514,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 1.204,00 1.556,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.838,00 2.103,00 1.705,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.409,00 960,00 0,00 0,00
HandicapNL 218,00 328,00 274,00 0,00
St. Rotterdam Runners 0,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun Team 304 Carpe Diem 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Support 4 Specials 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Huttendorp Schollevaar 0,00 0,00 0,00 0,00
Woord en Daad 3.891,00 3.297,00 2.347,00 0,00
Stichting Breath 3.750,00 0,00 0,00 0,00
Roparun team Capelle 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 235,00 0,00 244,00 0,00
Evangelische Kerk van Rotterdam 0,00 665,00 0,00 0,00
Volg de Wens 0,00 0,00 0,00 0,00
RCK Hollande 605,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 2.349,00 1.504,00 0,00 0,00
Stcihting Huttendorp Schollevaar 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Leprastichting 0,00 0,00 0,00 0,00
St. Steun Mensenrechten Stop Maatschappelijk Geweld 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun Team 11 1.038,00 310,00 0,00 0,00
RopaRun Team 101 H.van Herk 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 514,00 0,00 0,00 0,00
Wijkwinkel Schollevaar 0,00 0,00 0,00 0,00
Leprastichting 0,00 521,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 2.920,00 2.300,00 0,00 0,00
Dani Elden Stichting 309,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Vivatos 969,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun Team 98 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting van de Familieleden 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun Teaum 151 0,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun team 210 0,00 235,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.