Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Woord en Daad 3.850,00 3.891,00 3.297,00 2.347,00
Longfonds 4.832,00 4.408,00 5.272,00 4.929,00
St. Steun Mensenrechten Stop Maatschappelijk Geweld 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun Team 11 428,00 1.038,00 310,00 0,00
RopaRun Team 101 H.van Herk 0,00 0,00 0,00 0,00
Wijkwinkel Schollevaar 388,00 0,00 0,00 0,00
Leprastichting 1.401,00 0,00 521,00 0,00
Dani Elden Stichting 0,00 309,00 0,00 0,00
Stichting Vivatos 0,00 969,00 0,00 0,00
RopaRun Team 98 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting van de Familieleden 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun Teaum 151 0,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun team 210 0,00 0,00 235,00 0,00
Evangelische Kerk van Rotterdam 0,00 0,00 665,00 0,00
Volg de Wens 0,00 0,00 0,00 0,00
RCK Hollande 0,00 605,00 0,00 0,00
St. Rotterdam Runners 0,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun Team 304 Carpe Diem 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Huttendorp Schollevaar 412,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.