Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
HandicapNL 218,00 328,00 274,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 235,00 0,00 244,00 0,00
Dani Elden Stichting 309,00 0,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 410,00 210,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 514,00 0,00 0,00 0,00
RCK Hollande 605,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Vivatos 969,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 972,00 0,00 0,00 0,00
Roparun Team 11 1.038,00 310,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 1.204,00 1.556,00 1.712,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.566,00 1.955,00 1.418,00 0,00
ZOA 1.845,00 1.697,00 2.017,00 0,00
Dierenbescherming 2.100,00 2.074,00 2.122,00 0,00
Natuurmonumenten 2.349,00 1.504,00 1.054,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.409,00 960,00 0,00 0,00
Hersenstichting 2.485,00 1.507,00 3.252,00 0,00
Amnesty International 2.832,00 2.249,00 2.448,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.838,00 2.103,00 1.705,00 0,00
Bartiméus Fonds 2.920,00 2.300,00 0,00 0,00
Stichting Breath 3.750,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 3.854,00 1.718,00 2.368,00 0,00
Woord en Daad 3.891,00 3.297,00 2.347,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 4.043,00 1.823,00 427,00 0,00
Longfonds 4.408,00 5.272,00 4.930,00 0,00
Hartstichting 4.772,00 3.539,00 2.352,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.620,00 4.999,00 4.447,00 0,00
Alzheimer Nederland 7.004,00 7.299,00 6.514,00 0,00
ReumaNederland 7.370,00 4.762,00 6.209,00 0,00
Nierstichting 10.172,00 9.210,00 9.464,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 19.187,00 19.049,00 17.143,00 0,00
St. Steun Mensenrechten Stop Maatschappelijk Geweld 0,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun Team 101 H.van Herk 0,00 0,00 0,00 0,00
Leprastichting 0,00 521,00 0,00 0,00
Roparun Teaum 151 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun team 210 0,00 235,00 0,00 0,00
Evangelische Kerk van Rotterdam 0,00 665,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 1.654,00 1.591,00 0,00
Stcihting Huttendorp Schollevaar 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.