Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
EpilepsieNL 210,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 328,00 274,00 0,00 0,00
Leprastichting 521,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 960,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 1.504,00 1.054,00 0,00 0,00
Hersenstichting 1.507,00 3.252,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 1.556,00 1.712,00 0,00 0,00
Rode Kruis 1.654,00 1.591,00 0,00 0,00
ZOA 1.697,00 2.017,00 0,00 0,00
Jantje Beton 1.718,00 2.368,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.823,00 427,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.955,00 1.418,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 2.074,00 2.122,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.103,00 1.705,00 0,00 0,00
Amnesty International 2.249,00 2.448,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 2.300,00 0,00 0,00 0,00
Woord en Daad 3.297,00 2.347,00 0,00 0,00
Hartstichting 3.539,00 2.352,00 0,00 0,00
ReumaNederland 4.762,00 6.209,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.999,00 4.447,00 0,00 0,00
Longfonds 5.272,00 4.930,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 7.299,00 6.514,00 0,00 0,00
Nierstichting 9.210,00 9.464,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 19.049,00 17.143,00 0,00 0,00
Hulphond Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun team Capelle 0,00 0,00 0,00 0,00
St. Rotterdam Runners 0,00 0,00 0,00 0,00
RopaRun Team 304 Carpe Diem 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Huttendorp Schollevaar 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Support 4 Specials 0,00 0,00 0,00 880,00
Stichting Breath 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 0,00 244,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.