Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Nationaal Fonds Kinderhulp 350,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 504,00 495,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 619,00 1.148,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.143,00 1.213,00 0,00 0,00
Hersenstichting 1.310,00 1.204,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 1.515,00 7.516,00 0,00 0,00
HandicapNL 1.769,00 1.808,00 0,00 0,00
Rode Kruis 1.896,00 3.946,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 2.305,00 2.353,00 0,00 0,00
Jantje Beton 2.768,00 2.326,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 3.255,00 3.229,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.390,00 3.439,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 3.697,00 3.805,00 0,00 0,00
Longfonds 3.923,00 4.030,00 0,00 0,00
ReumaNederland 4.060,00 3.916,00 0,00 0,00
Nierstichting 4.082,00 4.161,00 0,00 0,00
Hartstichting 5.379,00 5.501,00 0,00 0,00
Muziekvereniging de Poort van Brabant 0,00 0,00 0,00 0,00
Sint Nicolaas Comit� Budel 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwem- en Poloklub Budel 0,00 0,00 0,00 0,00
Karnavalsstichting De Heiknuuters 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Budelse Comedie 0,00 0,00 0,00 0,00
Carnavalsvereniging Buulder Buk 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Scouting Frere Jacques 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 0,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 0,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 2.040,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 0,00 4.478,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.