Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Epilepsiefonds 352,00 74,00 0,00 0,00
Hersenstichting 856,00 602,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 0,00 708,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.016,00 771,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.094,00 1.492,00 0,00 0,00
ZOA 1.781,00 1.529,00 0,00 0,00
NSGK 1.356,00 1.558,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 589,00 1.664,00 0,00 0,00
HandicapNL 1.434,00 2.035,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 2.360,00 2.392,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 2.509,00 2.625,00 0,00 0,00
Jantje Beton 948,00 2.699,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.859,00 2.794,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.898,00 2.896,00 0,00 0,00
Longfonds 2.913,00 3.993,00 0,00 0,00
Rode Kruis 4.985,00 4.149,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 3.664,00 4.720,00 0,00 0,00
ReumaNederland 4.710,00 4.878,00 0,00 0,00
Amnesty International 5.687,00 5.260,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 6.077,00 5.616,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.