Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Nationaal MS Fonds 1.296,00 1.218,00 1.297,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.665,00 981,00 188,00 0,00
Epilepsiefonds 2.003,00 2.329,00 1.455,00 0,00
HandicapNL 2.048,00 1.276,00 2.118,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.861,00 680,00 1.141,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 4.013,00 4.186,00 4.837,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 4.470,00 8.236,00 5.929,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 4.847,00 1.432,00 1.028,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 6.802,00 3.065,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 7.596,00 8.095,00 10.505,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 7.658,00 3.631,00 3.994,00 0,00
ReumaNederland 12.833,00 10.407,00 5.694,00 0,00
Hersenstichting 14.482,00 10.745,00 10.830,00 0,00
Natuurmonumenten 15.045,00 12.743,00 8.545,00 0,00
Longfonds 15.117,00 10.105,00 12.623,00 0,00
Alzheimer Nederland 15.207,00 14.263,00 14.760,00 0,00
Rode Kruis 16.065,00 10.423,00 4.178,00 0,00
Nierstichting 17.283,00 13.730,00 14.519,00 0,00
Dierenbescherming 20.093,00 22.369,00 14.547,00 0,00
Jantje Beton 23.414,00 20.953,00 21.578,00 0,00
Hartstichting 23.791,00 24.249,00 20.783,00 0,00
Amnesty International 24.310,00 25.334,00 19.444,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 39.679,00 43.695,00 31.375,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 45,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.