Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Steeds vaker wordt er gecollecteerd met digitale betaalmogelijkheden, zoals een QR-code. De opbrengsten van deze manier van collecteren komen vaak direct op de rekening van het Erkende Goede Doel en zijn dan niet te herleiden tot een collectant/gemeente. Daarom geven we nu ook een totaaloverzicht van de opbrengsten, die recht doet aan wat er werkelijk middels de collecte wordt opgehaald.

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Goed doel 2019 2020 2021 2022
Nationaal MS Fonds 1.797,00 59,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 4.125,00 85,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 18.760,00 130,00 0,00 0,00
Hartstichting 18.831,00 2.008,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 8.024,00 3.557,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.420,00 3.628,00 0,00 0,00
HandicapNL 1.740,00 3.981,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 6.882,00 5.613,00 0,00 0,00
Nierstichting 17.063,00 9.042,00 0,00 0,00
Hersenstichting 13.588,00 10.939,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 34.180,00 12.373,00 0,00 0,00
Amnesty International 16.332,00 13.174,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 15.388,00 14.105,00 0,00 0,00
Jantje Beton 44.278,00 17.153,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 4.546,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.600,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 502,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 594,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 5.236,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 2.164,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 10.141,00 0,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 438,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 233,00 0,00 0,00 0,00
ReumaNederland 4.563,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00