Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
ZOA 0,00 0,00 45,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.665,00 981,00 188,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 4.847,00 1.432,00 1.028,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.861,00 680,00 1.141,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.296,00 1.218,00 1.297,00 0,00
Epilepsiefonds 2.003,00 2.329,00 1.455,00 0,00
HandicapNL 2.048,00 1.276,00 2.118,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 7.658,00 3.631,00 3.994,00 0,00
Rode Kruis 16.065,00 10.423,00 4.178,00 0,00
NSGK 4.013,00 4.186,00 4.837,00 0,00
ReumaNederland 12.833,00 10.407,00 5.694,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 4.470,00 8.236,00 5.929,00 0,00
Natuurmonumenten 15.045,00 12.743,00 8.545,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 7.596,00 8.095,00 10.505,00 0,00
Hersenstichting 14.482,00 10.745,00 10.830,00 0,00
Longfonds 15.117,00 10.105,00 12.623,00 0,00
Nierstichting 17.283,00 13.730,00 14.519,00 0,00
Dierenbescherming 20.093,00 22.369,00 14.547,00 0,00
Alzheimer Nederland 15.207,00 14.263,00 14.760,00 0,00
Amnesty International 24.310,00 25.334,00 19.444,00 0,00
Hartstichting 23.791,00 24.249,00 20.783,00 0,00
Jantje Beton 23.414,00 20.953,00 21.578,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 39.679,00 43.695,00 31.375,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 6.802,00 3.065,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.