Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Steeds vaker wordt er gecollecteerd met digitale betaalmogelijkheden, zoals een QR-code. De opbrengsten van deze manier van collecteren komen vaak direct op de rekening van het Erkende Goede Doel en zijn dan niet te herleiden tot een collectant/gemeente. Daarom geven we nu ook een totaaloverzicht van de opbrengsten, die recht doet aan wat er werkelijk middels de collecte wordt opgehaald.

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Goed doel 2019 2020 2021 2022
Hartstichting 9.525,00 393,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 3.865,00 860,00 0,00 0,00
HandicapNL 1.792,00 985,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 7.672,00 1.765,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.934,00 2.171,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 3.829,00 0,00 0,00
Jantje Beton 5.016,00 5.341,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 7.839,00 7.445,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 7.500,00 7.584,00 0,00 0,00
ReumaNederland 22.306,00 7.626,00 0,00 0,00
Amnesty International 10.778,00 8.774,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 10.370,00 10.417,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 15.463,00 12.675,00 0,00 0,00
Hersenstichting 15.688,00 19.013,00 0,00 0,00
Nierstichting 23.191,00 21.217,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 33.170,00 30.545,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Campagneteam Huntington 0,00 0,00 0,00 0,00
Kermis Averlo 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Antar voor haar project Antar, een thuis voor kinderen 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 16.997,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 8.280,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 2.725,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 4.298,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 11.207,00 0,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 4.856,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 19.326,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 5.635,00 0,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 9.733,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 298,00 0,00 0,00 0,00
Campagneteam Huntington 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
Gered Gereedschap, St. 0,00 0,00 0,00 0,00
H.G. Jansen 0,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils korps Deventer 0,00 0,00 0,00 0,00
Colmschate Ukraine Contact 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kleingebaar 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Oranecommissie Bathmen 0,00 0,00 0,00 0,00
St. Samen sterk voor de Verdediging van Mensenrechten en Vluchtelingen 0,00 0,00 0,00 0,00