Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Jantje Beton 172,00 188,00 155,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 189,00 145,00 171,00 0,00
NSGK 425,00 305,00 1.020,00 0,00
HandicapNL 608,00 641,00 45,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 687,00 682,00 1.008,00 0,00
Dierenbescherming 751,00 0,00 649,00 0,00
Alzheimer Nederland 753,00 681,00 494,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 909,00 1.043,00 988,00 0,00
ZOA 931,00 686,00 818,00 0,00
Natuurmonumenten 1.110,00 886,00 467,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.287,00 1.305,00 1.443,00 0,00
Epilepsiefonds 1.506,00 1.302,00 1.098,00 0,00
Longfonds 1.523,00 750,00 745,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.697,00 1.512,00 1.294,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.955,00 1.464,00 1.127,00 0,00
Nierstichting 2.363,00 2.389,00 2.873,00 0,00
Diabetes Fonds 2.502,00 2.545,00 1.871,00 0,00
Hartstichting 3.125,00 2.894,00 3.266,00 0,00
ReumaNederland 3.154,00 3.707,00 2.833,00 0,00
Rode Kruis 3.478,00 2.862,00 1.868,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.