Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Fonds Gehandicaptensport 434,00 635,00 0,00 0,00
leger des Heils Doesburg 541,00 185,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 768,00 2.642,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 769,00 1.256,00 0,00 0,00
Bartimeus 872,00 776,00 0,00 0,00
HandicapNL 1.028,00 407,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 1.088,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.189,00 1.415,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 1.196,00 918,00 0,00 0,00
ZOA 1.641,00 1.431,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 2.217,00 1.410,00 0,00 0,00
Hersenstichting 2.423,00 3.300,00 0,00 0,00
Amnesty International 2.672,00 2.862,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.993,00 4.680,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.030,00 2.188,00 0,00 0,00
hv Minerva Gaanderen 3.155,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 3.315,00 2.812,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 4.099,00 2.997,00 0,00 0,00
Hartstichting 4.647,00 4.539,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 5.233,00 3.287,00 0,00 0,00
Jantje Beton 6.507,00 4.925,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 6.746,00 5.418,00 0,00 0,00
ReumaNederland 7.447,00 7.931,00 0,00 0,00
Longfonds 7.813,00 6.854,00 0,00 0,00
Rode Kruis 9.343,00 8.416,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 10.506,00 9.411,00 0,00 0,00
11.475,00 975,00 0,00 0,00
Nierstichting 14.893,00 15.043,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 21.141,00 21.904,00 0,00 0,00
Energy4All 0,00 0,00 0,00 0,00
Salvatoriaanse Hulpactie 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
scouting Gaanderen 0,00 813,00 0,00 0,00
Gaanderens Mannenkoor 0,00 4.670,00 0,00 0,00
MPG Gaanderen 0,00 2.231,00 0,00 0,00
Schuttersgilde St Martinus 0,00 2.654,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 0,00 0,00 0,00 0,00
SMHO 0,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.