Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
CV De Leste Stuiver 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Sportvereniging DESS 0,00 0,00 0,00 0,00
CV De Blockeniers 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranjevereniging Blokker Oosterblokker 0,00 0,00 0,00 0,00
Duchenne Parent Project 0,00 0,00 0,00 0,00
Voetbalvereniging SC Spirit '30 0,00 0,00 0,00 0,00
Muziekvereniging Dr. Nuijens 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 350,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 3.828,00 3.893,00 0,00 0,00
Amnesty International 1.017,00 1.173,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 5.369,00 5.351,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 2.594,00 3.309,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 2.147,00 2.169,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 86,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 4.311,00 3.678,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 2.958,00 2.529,00 0,00 0,00
Hersenstichting 2.201,00 2.158,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 963,00 1.350,00 0,00 0,00
Jantje Beton 1.161,00 1.363,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 6.282,00 9.810,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 809,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 3.724,00 2.710,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 667,00 736,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.933,00 1.350,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 3.268,00 3.550,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 756,00 629,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.768,00 5.579,00 0,00 0,00
Nierstichting 4.897,00 3.233,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.659,00 1.792,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 3.273,00 3.604,00 0,00 0,00
ReumaNederland 6.852,00 7.119,00 0,00 0,00
Rode Kruis 1.392,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.