Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
De vrienden van het Hospice 0,00 0,00 11.980,00 0,00
Protestante Gemeente Biddinghuizen 0,00 0,00 8.500,00 0,00
Longfonds 7.388,00 5.211,00 6.507,00 0,00
Dierenbescherming 991,00 1.345,00 1.345,00 0,00
Bartiméus Fonds 672,00 1.546,00 1.304,00 0,00
ADRA Nederland 234,00 431,00 972,00 0,00
Compassion Nederland 0,00 0,00 859,00 0,00
Stichting Wereld Lichtjes Dag 0,00 0,00 283,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 2.071,00 0,00 0,00 0,00
Dorcas 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp 0,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 748,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 10.348,00 10.807,00 0,00 0,00
Jantje Beton 1.482,00 631,00 0,00 0,00
Amnesty International 4.062,00 4.217,00 0,00 0,00
ReumaNederland 10.467,00 9.790,00 0,00 0,00
ZOA 5.479,00 3.738,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 5.861,00 4.948,00 0,00 0,00
Hartstichting 11.814,00 11.598,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.