Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Nationaal Fonds Kinderhulp 457,00 1.253,00 666,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 854,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 943,00 562,00 121,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.396,00 0,00 1.441,00 0,00
ZOA 2.158,00 1.951,00 0,00 0,00
Amnesty International 2.606,00 2.626,00 2.396,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 3.198,00 2.797,00 3.149,00 0,00
Jantje Beton 3.809,00 3.449,00 2.944,00 0,00
HandicapNL 4.286,00 724,00 2.617,00 0,00
Nationaal MS Fonds 4.331,00 3.102,00 3.532,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 4.457,00 4.351,00 4.453,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 5.757,00 7.115,00 6.162,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 5.982,00 6.022,00 2.691,00 0,00
Alzheimer Nederland 6.285,00 8.580,00 10.917,00 0,00
Hersenstichting 7.413,00 8.081,00 9.193,00 0,00
Epilepsiefonds 7.449,00 5.900,00 357,00 0,00
Dierenbescherming 8.962,00 7.922,00 8.146,00 0,00
Longfonds 9.023,00 8.870,00 10.339,00 0,00
Diabetes Fonds 9.130,00 9.272,00 9.436,00 0,00
Hartstichting 11.199,00 13.159,00 14.069,00 0,00
Nierstichting 13.163,00 14.299,00 14.057,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 13.396,00 13.632,00 13.296,00 0,00
ReumaNederland 14.955,00 14.957,00 15.822,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 19.947,00 21.407,00 21.020,00 0,00
Rode Kruis 0,00 2.733,00 4.710,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.