Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Bartiméus Fonds 194,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 430,00 385,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 460,00 797,00 2.406,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 696,00 415,00 1.458,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.294,00 3.158,00 2.163,00 0,00
ZOA 1.335,00 967,00 379,00 0,00
Amnesty International 1.855,00 1.685,00 1.140,00 0,00
Epilepsiefonds 1.954,00 2.017,00 1.546,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.430,00 1.081,00 1.610,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.568,00 2.238,00 3.137,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 2.686,00 3.627,00 4.681,00 0,00
ReumaNederland 3.191,00 2.957,00 3.069,00 2.755,00
Alzheimer Nederland 3.256,00 3.733,00 4.429,00 0,00
Hersenstichting 3.381,00 2.729,00 2.323,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 3.583,00 3.919,00 2.743,00 0,00
Longfonds 3.930,00 3.949,00 2.441,00 0,00
Hartstichting 4.358,00 5.006,00 5.203,00 0,00
Jantje Beton 5.835,00 4.520,00 4.607,00 0,00
Nierstichting 7.762,00 5.782,00 4.823,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 10.127,00 9.047,00 5.126,00 0,00
Roparun/Estronrunners 0,00 0,00 0,00 0,00
St. Dierenopvangcentrum - ZHE 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Melius roparun team 120 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting team 154 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Runningteam NLP 0,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 1.338,00 0,00
Natuurmonumenten 0,00 423,00 175,00 175,00
Roparun 0,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 0,00 3.978,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Etron Runners 0,00 0,00 0,00 0,00
Mart van Ginkel Roparunteam 336 0,00 0,00 0,00 0,00
St. From Paris with love 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 1.148,00 0,00 0,00
Woord en Daad 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.