Skip to main content
Close Menu

Gemeente roosters

Deze collecteroosters tonen de collectes van de landelijk collecterende goede doelen en Ė voor zover de gemeente het rooster heeft ingevuld Ė de overige collectes en donateurswervingsactiviteiten waarvoor een gemeente een vergunning heeft verleend. 

Scroll horizontaal voor meer info
Datum Goed Doel Keur