Skip to main content
Close Menu

Bestedingsdoel

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen. 

Scroll horizontaal voor meer info
Bestedingsdoel 2016201720182019
Dieren
Dierenrechten en -welzijn     
Dierentuinen     
Totaal     
In % van totaal 0,000,000,000,00
Kunst en cultuur
Monumenten     
Musea     
Podiumkunsten     
Kunst en cultuur algemeen     
Totaal     
In % van totaal 0,000,000,000,00
Internationale hulp en mensenrechten
Noodhulp     
Mensenrechten     
Welvaartsverbetering     
Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking     
Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking     
Totaal     
In % van totaal 0,000,000,000,00
Natuur en milieu
Natuur en milieu     
Totaal     
In % van totaal 0,000,000,000,00
Religie en levensbeschouwing
Religie en levensbeschouwing     
Totaal     
In % van totaal 0,000,000,000,00
Gezondheid
Medisch onderzoek en preventie     
Genezing en zorg     
Patienten en families     
Totaal     
In % van totaal 0,000,000,000,00
Onderwijs
Onderwijsinstellingen en -programma's     
Studiebeurzen     
Totaal     
In % van totaal 0,000,000,000,00
Welzijn
Maatschappelijke en sociale doelen     
Sport     
Wensen en uitjes     
Totaal     
In % van totaal 0,000,000,000,00
Ontwikkelingssamenwerking
Armoedebestrijding (ontwikkelingssamenwerking)     
Gezondheidszorg (ontwikkelingssamenwerking)     
Educatie (ontwikkelingssamenwerking)     
Wensvervulling     
Totaal     
In % van totaal 0,000,000,000,00
Totaal 39.462.41938.556.6271.256.3581.749
 100%100%100%100%