Skip to main content
Close Menu

Bestedingsdoel

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen. 

Scroll horizontaal voor meer info
Bestedingsdoel 2015201620172018
Dieren
Dierenrechten en -welzijn     
Dierentuinen     
Totaal     
In % van totaal 0,000,000,000,00
Kunst en cultuur
Monumenten     
Musea     
Podiumkunsten     
Overig kunst en cultuur     
Totaal     
In % van totaal 0,000,000,000,00
Internationale hulp en mensenrechten
Internationale hulp     
Noodhulp     
Mensenrechten     
Totaal     
In % van totaal 0,000,000,000,00
Natuur, milieu en wildlife
Natuur, milieu en wildlife     
Totaal     
In % van totaal 0,000,000,000,00
Religie en levensbeschouwing
Religie en levensbeschouwing     
Totaal     
In % van totaal 0,000,000,000,00
Gezondheid (in NL)
Innovatie en bewustwording     
Behandelingen en faciliteiten     
Patienten en families     
Totaal     
In % van totaal 0,000,000,000,00
Onderwijs (in NL)
Instellingen en programma's     
Beurzen en kostenvergoeding     
Totaal     
In % van totaal 0,000,000,000,00
Welzijn (in NL)
Maatschappelijke en sociale doelen     
Sport en recreatie     
Totaal     
In % van totaal 0,000,000,000,00
Totaal 28.480.62539.462.41938.556.627962.333
 100%100%100%100%