Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 1.9202.032  
Amnesty International 3.993959  
Diabetes Fonds 2.5702.408  
Dierenbescherming 442385  
Epilepsiefonds 3.3563.492  
Fonds Gehandicaptensport 758714  
HandicapNL 2.8553.354  
Hartstichting 5.6125.569  
Hersenstichting 4.1634.221  
Jantje Beton  767  
KWF Kankerbestrijding 4.1654.070  
Leger des Heils Fondsenwerving 2.1442.241  
Longfonds 3.3863.947  
Maag Lever Darm Stichting 2.6062.034  
Nationaal Fonds Kinderhulp 4.0843.741  
Nationaal MS Fonds 2.2582.529  
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.3401.823  
Nierstichting 4.0232.803  
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.0611.136  
Prinses Beatrix Spierfonds 2.8442.426  
ReumaNederland 4.8344.946  
ZOA 3.4093.317