Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 4.1764.210  
Amnesty International 3.3262.822  
Diabetes Fonds 10.0819.490  
Dierenbescherming 1.9701.588  
Epilepsiefonds 5.8895.320  
Fonds Gehandicaptensport 2.011634  
HandicapNL 4.3193.857  
Hartstichting 11.94912.486  
Hersenstichting 1.4241.572  
Jantje Beton 4.6593.177  
KWF Kankerbestrijding 15.91115.319  
Leger des Heils Fondsenwerving 2.2181.988  
Longfonds 9.7879.727  
Maag Lever Darm Stichting 4.5755.853  
Nationaal Fonds Kinderhulp 5.9025.956  
Nationaal MS Fonds 6.6287.021  
Natuurmonumenten 1.2791.617  
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.9665.677  
Nierstichting 9.2858.914  
NSGK 4.3992.919  
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.0762.467  
Prinses Beatrix Spierfonds 6.2266.327  
ReumaNederland 11.29911.776  
Rode Kruis 5.3396.806  
ZOA 3.4963.549