Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 2.9432.883  
Amnesty International 1.1031.245  
Diabetes Fonds 9041.294  
Dierenbescherming 1.7311.564  
Epilepsiefonds 1.9301.310  
HandicapNL 1.4361.665  
Hartstichting 3.1163.285  
Hersenstichting 2.2192.319  
Jantje Beton 1.503343  
KWF Kankerbestrijding 5.8565.247  
Leger des Heils Fondsenwerving 396453  
Longfonds 3.5103.867  
Maag Lever Darm Stichting 2.8972.706  
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.135946  
Nationaal MS Fonds 1.0891.132  
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.0881.871  
Nierstichting 2.9473.061  
NSGK 1.2581.248  
Oranje Fonds 726   
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.3541.401  
Prinses Beatrix Spierfonds 3.5743.619  
ReumaNederland 3.5583.807  
Rode Kruis 1.0001.200  
ZOA 1.5421.722