Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 7952.435  
Amnesty International 1.4761.610  
Diabetes Fonds 1.082   
Dierenbescherming 874809  
Epilepsiefonds 174   
Fonds Gehandicaptensport 1.7022.997  
Hartstichting 2.0012.646  
Hersenstichting 2.6361.885  
Jantje Beton 292   
KWF Kankerbestrijding 7.5657.050  
Leger des Heils Fondsenwerving  678  
Longfonds 3.1862.713  
Nationaal MS Fonds 793643  
Natuurmonumenten 1.3431.781  
Nederlandse Brandwonden Stichting 1.0801.121  
Nierstichting 5.0334.993  
Prinses Beatrix Spierfonds 6.9135.568  
ReumaNederland 3.4802.670  
Rode Kruis 25.40916.698