Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 4.9294.824  
Amnesty International 6.0046.222  
Dierenbescherming 2.7221.948  
Epilepsiefonds 2.4581.999  
Fonds Gehandicaptensport  862  
HandicapNL 7.0498.066  
Hartstichting 10.03310.113  
Hersenstichting 4.9223.286  
Jantje Beton 1.1521.851  
KWF Kankerbestrijding 8.6248.860  
Leger des Heils Fondsenwerving 1.3042.384  
Longfonds 4.8284.226  
Maag Lever Darm Stichting 3.3983.039  
Nationaal Fonds Kinderhulp 667942  
Nationaal MS Fonds 4.1454.387  
Natuurmonumenten 1.8681.756  
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.6822.663  
Nierstichting 6.0605.804  
NSGK 1.353904  
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.5203.034  
Prinses Beatrix Spierfonds 3.3592.757  
ReumaNederland 5.2755.274  
ZOA 5392.119