Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 4.7064.837  
Amnesty International 6331.484  
Chr.Oranjevereniging 7.0695.5246.400 
Diabetes Fonds 10.0599.802  
Dierenbescherming 482868  
Epilepsiefonds 3.8013.592  
Fonds Gehandicaptensport 1.8622.573  
HandicapNL 5.1933.395  
Hartstichting 8.6978.918  
Helpt en Steunt de Kinderen van Orhei 6.0876.3965.902 
Hersenstichting 4.7684.099  
Hospice Nijkerk en Omstreken 9.640 10.050 
Jantje Beton 2.0602.010  
KWF Kankerbestrijding 11.86012.180  
Leger des Heils Fondsenwerving 5.0412.967  
Longfonds 4.8092.488  
Maag Lever Darm Stichting 6.4745.610  
Muziekver.Excelsior  3.500  
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.825937  
Nationaal MS Fonds 6.4257.391  
Natuurmonumenten  133  
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.2414.399  
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting 7.0748.0417.706 
Nierstichting 8.5678.247  
NSGK 4.0255.658  
Oranje Fonds  853  
Prins Bernhard Cultuurfonds 6.3936.429  
Prinses Beatrix Spierfonds 4.9643.655  
ReumaNederland 7.1266.8145.544 
Rode Kruis 6.9106.120  
Sunshine Corner 6.9316.5646.760 
Woord en Daad 5.7967.0606.529 
ZOA 6.9067.288