Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 6.0226.457  
Amnesty International 2.7032.720  
Bartimťus Sonneheerdt  3.0972.950 
Diabetes Fonds 10.25410.279  
Dierenbescherming 1.0941.062  
Epilepsiefonds 3.4453.927  
Fonds Gehandicaptensport 1.8916.735  
HandicapNL 6.8136.164  
Hartstichting 9.0388.326  
Hersenstichting 6.1526.6687.071 
Jantje Beton 1.6571.819  
KWF Kankerbestrijding 22.60523.263  
Leger des Heils Fondsenwerving 1.2946.822  
Longfonds 6.1296.357  
Maag Lever Darm Stichting 5.8914.175  
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.6374.433  
Nationaal MS Fonds 5.3724.712  
Natuurmonumenten 1.9171.365927 
Nederlandse Brandwonden Stichting 8.7678.523  
Nierstichting 10.55710.941  
NSGK 3.1872.698  
Oranje Fonds 141   
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.6523.005  
Prinses Beatrix Spierfonds 6.8006.725  
ReumaNederland 6.8757.3504.445 
Rode Kruis 8.3087.207  
ZOA 6.6207.042