Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 4.6194.800  
Amnesty International 2.7492.682  
Diabetes Fonds 4.9685.071  
Dierenbescherming 490838  
Epilepsiefonds 2.5492.381  
Fonds Gehandicaptensport 766771  
HandicapNL 2.7471.230  
Hartstichting 10.3468.551  
Hersenstichting 3.1523.894  
Jantje Beton 1.9153.147  
KWF Kankerbestrijding 13.23512.991  
Leger des Heils Fondsenwerving 1.778823  
Longfonds 7.9298.308  
Maag Lever Darm Stichting 1.7422.568  
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.4582.106  
Nationaal MS Fonds 4.7076.794  
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.9245.265  
Nierstichting 9.3768.741  
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.6161.177  
Prinses Beatrix Spierfonds 4.9935.095  
ReumaNederland 8.6329.799  
ZOA 5.7076.239