Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 4.5975.173  
Amnesty International 749753  
Diabetes Fonds 3.8604.030  
Epilepsiefonds 3.7874.285  
Fonds Gehandicaptensport 1.5871.988  
HandicapNL 7.9155.660  
Hartstichting 3.3943.742  
Hersenstichting 5.5856.462  
Jantje Beton 3.0501.764  
KWF Kankerbestrijding 15.96915.355  
Leger des Heils Fondsenwerving 65   
Longfonds 8.4947.854  
Maag Lever Darm Stichting 5.2475.347  
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.4822.977  
Nationaal MS Fonds 1.9692.177  
Natuurmonumenten 389651  
Nederlandse Brandwonden Stichting 9.4269.332  
Nierstichting 10.47510.595  
NSGK 4.7985.233  
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.0042.624  
Prinses Beatrix Spierfonds 8.3448.455  
ReumaNederland 9.7449.923  
Rode Kruis 18.35817.883