Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 4.6105.238  
Amnesty International 2.7492.534  
Diabetes Fonds 8.0877.266  
Dierenbescherming 494134  
Epilepsiefonds 7.0757.341  
Fonds Gehandicaptensport 828586  
HandicapNL 5.8095.047  
Hartstichting 7.4858.319  
Hersenstichting 2.7022.617  
KWF Kankerbestrijding 15.56013.994  
Leger des Heils Fondsenwerving 2.5452.033  
Longfonds 6.2196.553  
Maag Lever Darm Stichting 5.0865.036  
Nationaal Fonds Kinderhulp 5.2716.218  
Nationaal MS Fonds 2.4772.634  
Nederlandse Brandwonden Stichting 7.6907.317  
Nierstichting 9.4658.999  
NSGK 7852.059  
Prins Bernhard Cultuurfonds 5.0234.365  
Prinses Beatrix Spierfonds 9.2819.191  
ReumaNederland 11.01511.043  
Rode Kruis 1.498577  
ZOA 6.8817.564