Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 4.1936.285  
Amnesty International 3.2352.606  
Diabetes Fonds 7.8969.130  
Dierenbescherming 7.8138.962  
Epilepsiefonds 6.7237.449  
Fonds Gehandicaptensport 6.012854  
HandicapNL 3.5314.286  
Hartstichting 6.05911.199  
Hersenstichting 7.3647.413  
Jantje Beton 4.5353.809  
KWF Kankerbestrijding 19.82819.947  
Leger des Heils Fondsenwerving 3.1963.198  
Longfonds 8.6909.023  
Maag Lever Darm Stichting 4.8945.982  
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.000457  
Nationaal MS Fonds 4.4504.331  
Natuurmonumenten 1.780943  
Nederlandse Brandwonden Stichting 13.32213.396  
Nierstichting 15.15213.163  
NSGK 4.1185.757  
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.0491.396  
Prinses Beatrix Spierfonds 3.8684.457  
ReumaNederland 14.56914.955  
ZOA 2.1372.158