Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 1.2353.071  
Amnesty International 3.2523.140  
Beat Batten!   133 
Diabetes Fonds 8.0297.565  
Dierenbescherming  407  
Elburg Bouwt Grenzeloos 1.511 1.077 
Epilepsiefonds 6.0675.937  
Fonds Gehandicaptensport  760  
HandicapNL 7.8747.300  
Hartstichting 7.4457.868  
Hersenstichting 7.0887.6727.664 
Jantje Beton 1.3731.274  
KWF Kankerbestrijding 12.30212.419  
Leger des Heils Fondsenwerving 6.9476.878  
Longfonds 4.0286.094  
Maag Lever Darm Stichting 3.1733.276  
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.9643.117  
Nationaal MS Fonds 2.0392.501  
Natuurmonumenten 900760  
Nederlandse Brandwonden Stichting 6.4716.270  
Nierstichting 8.6127.164  
NSGK 9251.005  
Open Doors 992   
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.7574.074  
Prinses Beatrix Spierfonds 8.2008.180  
ReumaNederland 9.3099.6438.333 
Rode Kruis 8.8119.695  
Stichting Compassion 1.757   
Stichting Hartekind  51  
ZOA 6.7466.384