Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland  987  
Amnesty International 2.2292.353  
Dierenbescherming 51   
Epilepsiefonds 476820  
Fonds Gehandicaptensport 531   
HandicapNL 3.6363.519  
Hartstichting 3.0243.930  
Hersenstichting 686672  
KWF Kankerbestrijding 6.1945.885  
Leger des Heils Fondsenwerving 6161.200  
Longfonds 2.7632.723  
Maag Lever Darm Stichting 8801.020  
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.1712.538  
Nationaal MS Fonds 2.6482.377  
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.8062.153  
Nierstichting 4.1153.894  
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.8501.304  
Prinses Beatrix Spierfonds 4.4153.979  
ReumaNederland 3.6573.348  
Rode Kruis 1.160328  
ZOA 2.3472.999