Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 3.9654.863  
Amnesty International 3.1603.203  
Diabetes Fonds 2.8072.775  
Dierenbescherming 3.4043.244  
Epilepsiefonds 3.4663.151  
Fonds Gehandicaptensport 1.220578  
HandicapNL 4.3644.959  
Hartstichting 4.9435.268  
Hersenstichting 4.3504.466  
Jantje Beton 2.1122.077  
KWF Kankerbestrijding 9.5549.049  
Leger des Heils Fondsenwerving 2.9042.939  
Longfonds 3.0713.016  
Maag Lever Darm Stichting 2.5382.853  
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.9511.527  
Nationaal MS Fonds 1.6671.462  
Natuurmonumenten 264559  
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.5901.892  
Nierstichting 5.8875.035  
NSGK 520   
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.8772.008  
Prinses Beatrix Spierfonds 1.5792.878  
ReumaNederland 5.8445.518  
ZOA 4.2354.737