Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 1.2391.215  
Amnesty International 2.6003.026  
Bartimťus Sonneheerdt  482  
Diabetes Fonds 2.3212.645  
Dierenbescherming 1.6951.527  
Epilepsiefonds 2.1701.857  
HandicapNL 1.8722.342  
Hartstichting 3.8094.187  
Hersenstichting 3.6843.8404.141 
KWF Kankerbestrijding 6.1075.605  
Leger des Heils Fondsenwerving 1.741916  
Longfonds 3.6503.403  
Maag Lever Darm Stichting 1.2901.565  
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.0493.139  
Nationaal MS Fonds 1.0291.864  
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.9512.790  
Nierstichting 4.9054.316  
NSGK 8401.451  
Oranje Fonds 4041.156  
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.4341.250  
Prinses Beatrix Spierfonds 2.3582.178  
ReumaNederland 3.6443.4533.490 
ZOA 1.5871.905