Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 4.4634.976  
Amnesty International 1.591   
Diabetes Fonds 1.1431.384  
Dierenbescherming 640535  
Epilepsiefonds 4.3313.624  
Fonds Gehandicaptensport 815425  
HandicapNL 3.9994.289  
Hartstichting 7.1787.335  
Hersenstichting 5.5985.495  
Jantje Beton 1.4231.289  
KWF Kankerbestrijding 8.4248.417  
Leger des Heils Fondsenwerving 2.1022.976  
Longfonds 2.9404.088  
Maag Lever Darm Stichting 3.6713.633  
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.4093.441  
Nationaal MS Fonds 2.1192.383  
Natuurmonumenten 824699  
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.4514.938  
Nierstichting 5.4525.226  
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.9901.551  
Prinses Beatrix Spierfonds 3.3674.040  
ReumaNederland 5.8785.840  
Rode Kruis 7.1547.714  
ZOA 3.9543.883