Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 4.1294.409  
Amnesty International 1.5681.959  
Diabetes Fonds 3.0303.128  
Dierenbescherming 781   
Epilepsiefonds 1.5401.168  
Fonds Gehandicaptensport 985   
HandicapNL 2.9172.309  
Hartstichting 3.1444.020  
Hersenstichting 1.3181.195  
Jantje Beton 743698  
KWF Kankerbestrijding 7.5507.968  
Leger des Heils Fondsenwerving 2.4621.926  
Longfonds 4.2563.950  
Maag Lever Darm Stichting 2.2032.474  
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.5871.275  
Nationaal MS Fonds 8581.171  
Natuurmonumenten 593432  
Nederlandse Brandwonden Stichting 1.4771.572  
Nierstichting 4.7995.161  
NSGK 1.985   
Prinses Beatrix Spierfonds 1.2801.115  
ReumaNederland 3.5033.894  
Rode Kruis 4.1864.356  
ZOA 4.4484.411