Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 3.1563.533  
Amnesty International 2.5162.138  
Bartimťus Sonneheerdt 188478  
Diabetes Fonds 4.9644.521  
Dierenbescherming 1.2081.016  
Epilepsiefonds 2.4202.179  
HandicapNL 2.5601.671  
Hartstichting 5.7715.764  
Hersenstichting 2.3162.6582.513 
Jantje Beton 333   
KWF Kankerbestrijding 11.13711.067  
Leger des Heils Fondsenwerving 1.9331.795  
Longfonds 4.6174.549  
Maag Lever Darm Stichting 1.7281.041  
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.2623.110  
Nationaal MS Fonds 691606  
Natuurmonumenten 1.416318  
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.0774.987  
Nierstichting 6.2716.312  
NSGK 1.2541.216  
Oranje Fonds  813  
Prinses Beatrix Spierfonds 5.5925.466  
ReumaNederland 6.7267.149  
Roemeniehulp Wapenveld-Teaca  1.430  
Stichting Gehandicapten Belangen Noord-Oost   6.528 
Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost   553 
Woord en Daad  3.013  
ZOA 6.2845.945