Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 8.6549.497  
Amnesty International 3.9262.089  
Diabetes Fonds 7.8637.680  
Dierenbescherming 9731.070  
Epilepsiefonds 3.0883.676  
Fonds Gehandicaptensport 5.6044.155  
HandicapNL 13.70113.471  
Hartstichting 14.23815.081  
Hersenstichting 6.0766.820  
Jantje Beton 3.0033.848  
KWF Kankerbestrijding 21.32320.693  
Leger des Heils Fondsenwerving 1.3891.060  
Longfonds 13.24812.165  
Maag Lever Darm Stichting 6.7267.543  
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.3962.602  
Nationaal MS Fonds 2.3202.682  
Natuurmonumenten 1.7891.442  
Nederlandse Brandwonden Stichting 8.5448.778  
Nierstichting 13.58813.360  
NSGK 3.5353.251  
Prins Bernhard Cultuurfonds 7.4107.020  
Prinses Beatrix Spierfonds 12.05912.571  
ReumaNederland 12.91412.609  
Rode Kruis 6.1884.870  
ZOA 844916