Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 5.6658.461  
Amnesty International 3.6664.164  
Diabetes Fonds 3.6784.030  
Dierenbescherming 3.2322.866  
Epilepsiefonds 7.5955.008  
Fonds Gehandicaptensport 614488  
HandicapNL 1.8861.591  
Hartstichting 11.79112.065  
Hersenstichting 2.8983.2822.944 
Jantje Beton 1.3512.461  
KWF Kankerbestrijding 15.62715.617  
Leger des Heils Fondsenwerving 957110  
Longfonds 5.8615.823  
Maag Lever Darm Stichting 2.7593.079  
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.1911.593  
Nationaal MS Fonds 3.5073.516  
Natuurmonumenten 1.3882.9791.281 
Nederlandse Brandwonden Stichting 9.7268.029  
Nierstichting 12.74812.939  
NSGK 5491.894  
Oranje Fonds 1.039   
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.6943.230  
Prinses Beatrix Spierfonds 2.9492.976  
ReumaNederland 11.16511.41111.681 
St. Natuurbeleving De Bult  632  
Stichting Droomdag 3.9361.750  
Stichting Kinderfondsen 1.7931.5021.552