Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
ADRA Nederland  299  
Alzheimer Nederland 8.9319.597  
Amnesty International 4.1635.755  
Bartimťus Sonneheerdt 4.5044.827  
Diabetes Fonds 13.87912.442  
Dierenbescherming 924497  
Epilepsiefonds 5.5465.364  
HandicapNL 10.34410.330  
Hartekind   623 
Hartstichting 18.75015.445  
Hersenstichting 13.40213.06712.905 
Jantje Beton 3.9894.634  
KWF Kankerbestrijding 26.08318.693  
Leger des Heils Fondsenwerving 2.4368.633  
Longfonds 16.01916.222  
Maag Lever Darm Stichting 10.9978.259  
Nationaal Fonds Kinderhulp 5.4534.727  
Nationaal MS Fonds 2.9973.106  
Natuurmonumenten 2.6622.441  
Nederlandse Brandwonden Stichting 8.6487.930  
Nierstichting 16.96612.650  
NSGK 3.2756.640  
Ontmoeting 9.530 7.937 
Oranje Fonds 2.6463.858  
Prins Bernhard Cultuurfonds 4.6733.479  
Prinses Beatrix Spierfonds 15.50314.801  
ReumaNederland 12.58811.57011.383 
Rode Kruis 12.73511.768  
VBOK 1.416   
Woord en Daad 6.790   
ZOA 14.18014.837