Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 2.4852.091  
Amnesty International 1.1861.323  
Diabetes Fonds 2.0852.244  
Dierenbescherming  737  
Epilepsiefonds 1.9411.238  
Fonds Gehandicaptensport 3411.001  
Hartstichting 3.5573.912  
Hersenstichting 2.8772.8902.992 
Jantje Beton 2.4702.405  
KWF Kankerbestrijding 3.4852.862  
Leger des Heils Fondsenwerving 6911.101  
Longfonds 2.6552.412  
Maag Lever Darm Stichting 1.1361.038  
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.3322.667  
Nationaal MS Fonds 2.6942.826  
Natuurmonumenten 435810  
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.3591.383  
Nierstichting 3.6113.002  
NSGK 1.528596  
Oranje Fonds  1.032  
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.8001.684  
Prinses Beatrix Spierfonds 2.7711.909  
ReumaNederland 2.9902.6302.615 
Runningteam Korendijk  2.642  
Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard 9281.201  
ZOA 258390