Skip to main content
Close Menu

Per gemeente

Sinds 2009 worden de collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan direct ingevoerd door de gemeenten, op basis van de verantwoording die door de collecterende instelling wordt opgesteld. De opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster worden door het CBF ingevuld.
Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.
Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende instellingen.

Gemeenten met **** zijn in de afgelopen jaren heringedeeld.

Scroll horizontaal voor meer info
Gemeente   2016201720182019
Alzheimer Nederland 2.4682.126  
Amnesty International 650522  
Diabetes Fonds 391   
Dierenbescherming 3.0243.023  
Epilepsiefonds 1.6211.732  
Fonds Gehandicaptensport 1.4561.352  
HandicapNL 2.2351.842  
Hartstichting 4.4764.757  
Hersenstichting 3.8414.024  
Jantje Beton 1.2681.426  
KWF Kankerbestrijding 5.7955.846  
Leger des Heils Fondsenwerving 847994  
Longfonds 3.7643.625  
Maag Lever Darm Stichting 2.1351.997  
Nationaal Fonds Kinderhulp 2.7362.525  
Nationaal MS Fonds 535910  
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.2081.905  
Nierstichting 3.7052.430  
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.2841.361  
Prinses Beatrix Spierfonds 2.0801.953  
ReumaNederland 3.2883.952  
ZOA 3.2113.074